Eftersyn og afprøvning før idriftsætning/Afvigelsesregistrering (El)

Sagsoplysninger
Kunde:
Adresse:
Postnr/by:
Vedrørende:
Arbejdsordre:
Montør:
Generelt
1 Er det installerede materiel uden synlige fejl og mangler?
2 Er det installerede materiel installeret efter fabrikantens anvisninger? (produktdatablad)
3 Er de anvendte ledningssystemer korrekt valgt og oplagt? (føringsveje m.m.)
4 Er overstrømsbeskyttelses- og overvågningsudstyr korrekt valgt og installeret? (Obs: Ved kortslutningsbeskyttelse med automatsikringer type C kontrolleres at Ik min > 10 x mærkeudløsestrømmen)
5 Er materiel til adskillelse og afbrydning korrekt valgt? (mærket-plomberet m.m.)
6 Er kapslingsklasser overholdt?
7 Er der udført brandtætning ved gennemføringer?
8 Er alle samlinger let tilgængelige?
9 Er nødvendig dokumentation tilstede?
10 Er opmærkning udført korrekt? (tavler – transformere – overstrømsbeskyttelse – nul – pe – pen m.m.)
A Er røgmelder monteret og funktionsafprøvet ok?
B Er opmåling foretaget hos kunden ok?
C Er oprydning og rengøring foretaget i henhold til kundens ønsker?
Beskyttelsesleders gennemgående elektriske forbindelse – (SB § 612.2.)
11 Er montagen af beskyttelse, hoved samt supplerende korrekt udført?
12 Er der målt gennemgående elektrisk forbindelse?
Målt:Ω
Installationens isolationsmodstand, herunder adskillelse af strømkredse hvor der er anvendt SELV & PELV, eller ved separat strømkreds – (SB § 612.3 & 612.4)
13 Er El-installationen isolationstestet? (500V) (grænseværdi 0,5MΩ)
Målt:
14 Er lavvolt-installationen isolationstestet? (250V) (grænseværdi 0,25MΩ)
Målt:
15 Er spændingsfaldet overholdt? – 4% (se SB kap.715 lys installationer for ekstra lav spænding)
Automatisk afbrydelse af forsyningen (Fejlstrømsafb. – Ik min – måling af jordelektrode) – (SB § 612.6)
16 Er udløsetiden for fejlstrømsafbryderen kontrolleret? (målingen foretages i tavlen)
Udløsetid skal være mindre end 300ms
Er der mere end tre afbrydere, klik her
Afbryder 1:  mA  AC: ms  DC (0°): ms  DC (180°): ms
Afbryder 2:  mA  AC: ms  DC (0°): ms  DC (180°): ms
Afbryder 3:  mA  AC: ms  DC (0°): ms  DC (180°): ms
17 TN-systemer: Er kortslutningsniveauet målt i de fjerneste ender af installationen? (målingen foretages i tavlen/installationen)
Ik min: kA  ved Sikrings-størrelse:  Karakteristik:
18 Er overgangsmodstanden til jord målt (TT-system SB §413.1.4.2) (målingen foretages i tavlen)
UB 50V (1666Ω) - målt:  Ω     UB 25V (833Ω) - målt: Ω
Polaritetsprøve – (SB § 612.7)
19 Er fasefølgen overholdt?
20 Er polaritetsprøven udført? (stikkontakter, lampeudtag m.m.)
Funktionsprøve – (SB § 612.9)
21 Er det installerede materiel funktionstestet (herunder bla. test-knap på Fejlstrømsafbryder)
22 Er kunden informeret om funktion og betjening af installationen?
Bemærkninger
Afvigelsesrapport
 
Afvigelse konstateret i forbindelse med:
Beskrivelse af afvigelsen:
Autoriseredes bemærkninger:
Godkendt af:  

Send via mail til:
Send kopi til:

Når du trykker på 'Udfør' bliver der genereret et pdf-dokument udfra de givne oplysninger. Har du angivet en eller flere email-adresser, sendes dokumentet direkte til den/disse - ellers åbnes og vises på skærmen.


© Lekon Rådgivning