Installationserklæring, ADK
Automatisk dør kontrol

Stamoplysninger

Kunde:
Adresse:
Driftsansvarlig:
Driftsansvarlig tlf.:
Driftsansvarlig mail:
Forsikringsselskab:
Montør:
Eksisterende sikring (udfyldes af kunde eller forsikringsselskab)
Sikringsniveau:
Sikringsform:
Bygningens eller lokalets art og beliggenhed:

Sikringsniveau:
Sikringsform:
Bygningens eller lokalets art og beliggenhed:

Sikringsniveau:
Sikringsform:
Bygningens eller lokalets art og beliggenhed:

Sikringsniveau:
Sikringsform:
Bygningens eller lokalets art og beliggenhed:
Sikringsrapport, tegninger m.m.
1 Er der udarbejdet sikringsrapport af forsikringsselskabet?
2 Er der udarbejdet tegninger med grænseflader for det/de fastlagte sikringsniveauer?
3 Udfyldes erklæringen i forbindelse med installation af et nyt AIA anlæg?
4 Udfyldes erklæringen i forbindelse med udvidelse af et eksisterende AIA-anlæg?
5 Udfyldes erklæringen i forbindelse med dokumentering af et eksisterende AIA-anlæg?
Krav om supplerende sikkerhedsforanstaltninger
Sikringstype Lokation
Adgangskontrol:

Installationserklæringer

Generelt
6 Er der indgået aftale om årligt eftersyn af ADK-anlægget jf. F&P ADK-katalog?
7 Er der integration til andre anlæg?
8 Hvilket operativsystem og/eller databasesystem er anvendt til ADK?
Databeskyttelse
9 Er anlægget beskyttet mod misbrug af følsomme oplysninger?

10 Er anlægget anmeldt til datatilsynet?
Drift/sabotage sikkerhed
11 Er central sabotagebeskyttet?
12 Er læsere sabotagebeskyttet?
13 Er dåser sabotagebeskyttet?
14 Er der etableret nødforsyning til ADK anlægget?
Beskyttede enheder
ADK materiellets specifikationer
Læser 1: Læser 2:
Læser 3: Læser 4:
Læser 5: Læser 6:
Læser 7: Læser 8:
Læser 9: Læser 10:
Læser 11: Læser 12:
Læser 13: Læser 14:
Læser 15: Læser 16:
Læser 17: Læser 18:
Læser 19: Læser 20:
Drift/sabotage sikkerhed
15 Er dokumentation udleveret til kunde/driftsansvarlig?
16 Er kunde/driftsansvarlig instrueret i brug af anlæg?
17 Er anlæg funktionsafprøvet og godkendt?
18 Er anlægget testet i henhold til gældende lovgivning og godkendt?
Drift
19 Er der indgået serviceaftale med kunden?
Hvilken
Verificering af installationserklæring – Aut. ADK installatør
Aut. ADK installatør
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:

Kunde/driftsansvarlig
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:

Send via mail til:
Send kopi til:

Når du trykker på 'Udfør' bliver der genereret et pdf-dokument udfra de givne oplysninger. Har du angivet en eller flere email-adresser, sendes dokumentet direkte til den/disse - ellers åbnes og vises på skærmen.


© Lekon Rådgivning