Installationserklæring, AIA
Mekanisk indbrudssikring og automatiske indbrudsalarmanlæg

Stamoplysninger

Kunde:
Adresse:
Kontaktperson:
Kontakt telefon:
Kontatkt mail:
Forsikringsselskab:
Montør:
Eksisterende sikring (udfyldes af kunde eller forsikringsselskab)
Sikringsniveau:
Sikringsform:
Bygningens eller lokalets art og beliggenhed:

Sikringsniveau:
Sikringsform:
Bygningens eller lokalets art og beliggenhed:

Sikringsniveau:
Sikringsform:
Bygningens eller lokalets art og beliggenhed:

Sikringsniveau:
Sikringsform:
Bygningens eller lokalets art og beliggenhed:
Sikringsrapport, tegninger m.m.
1 Er der udarbejdet sikringsrapport af forsikringsselskabet?
2 Er der udarbejdet tegninger med grænseflader for det/de fastlagte sikringsniveauer?
3 Udfyldes erklæringen i forbindelse med installation af et nyt AIA anlæg?
4 Udfyldes erklæringen i forbindelse med udvidelse af et eksisterende AIA-anlæg?
5 Udfyldes erklæringen i forbindelse med dokumentering af et eksisterende AIA-anlæg?
Krav om supplerende sikkerhedsforanstaltninger
Sikringstype Lokation
Tågesikring:
Adgangskontrol:
ITV-overvågning:
Perimetersikring:
Præventiv belysning:
Vagtrondering:
Overfaldstryk:
Anden sikring:

Installationserklæringer

6 Der er indgået aftale om årligt eftersyn af AIA-anlægget jf. F&P AIA-katalog?
7 Der er indgået aftale om overførsel af alarmsignaler til en godkendt kontrolcentral?
8 Der er indgået aftale om tilkaldelse af et certificeret vagtfirma?
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:
BLÅ klasse, gruppe 2
Fabrikat samt installations lokation:
Særskilt AIA-overvågning? (sæt kryds):
Min. sikringsniveau 20-0 eller bokskontakt:ja
Min. sikringsniveau 20-0 og bokskontakt:ja

RØD klasse, gruppe 2
Fabrikat samt installations lokation:
Særskilt AIA-overvågning? (sæt kryds):
Min. sikringsniveau 20-0 eller bokskontakt:ja
Min. sikringsniveau 20-0 og bokskontakt:ja

EN 1143-1 klasse 0
Fabrikat samt installations lokation:
Særskilt AIA-overvågning? (sæt kryds):
Min. sikringsniveau 20-0 eller bokskontakt:ja
Min. sikringsniveau 20-0 og bokskontakt:ja

EN 1143-1 klasse 1
Fabrikat samt installations lokation:
Særskilt AIA-overvågning? (sæt kryds):
Min. sikringsniveau 20-0 eller bokskontakt:ja
Min. sikringsniveau 20-0 og bokskontakt:ja

EN 1143-1 klasse 2
Fabrikat samt installations lokation:
Særskilt AIA-overvågning? (sæt kryds):
Min. sikringsniveau 20-0 eller bokskontakt:ja
Min. sikringsniveau 20-0 og bokskontakt:ja

EN 1143-1 klasse 3
Fabrikat samt installations lokation:
Særskilt AIA-overvågning? (sæt kryds):
Min. sikringsniveau 20-0 eller bokskontakt:ja
Min. sikringsniveau 20-0 og bokskontakt:ja

EN 1143-1 klasse 4
Fabrikat samt installations lokation:
Særskilt AIA-overvågning? (sæt kryds):
Min. sikringsniveau 20-0 eller bokskontakt:ja
Min. sikringsniveau 20-0 og bokskontakt:ja

EN 1143-1 klasse:
Fabrikat samt installations lokation:
Særskilt AIA-overvågning? (sæt kryds):
Min. sikringsniveau 20-0 eller bokskontakt:ja
Min. sikringsniveau 20-0 og bokskontakt:ja

Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:
Beskriv den supplerende sikring - samt lokalets art og beliggenhed i bygningen
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:
Beskriv den supplerende sikring - samt lokalets art og beliggenhed i bygningen
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:
Beskriv den supplerende sikring - samt lokalets art og beliggenhed i bygningen
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:
Andre forhold af betydning for opfyldelse af det eller de krævede sikringsniveauer – samt eventuelle supplerende forsikringsforanstaltninger.
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:

Send via mail til:
Send kopi til:

Når du trykker på 'Udfør' bliver der genereret et pdf-dokument udfra de givne oplysninger. Har du angivet en eller flere email-adresser, sendes dokumentet direkte til den/disse - ellers åbnes og vises på skærmen.


© Lekon Rådgivning