Installationserklæring, ITV

Stamoplysninger

Kunde:
Adresse:
Driftsansvarlig:
Driftsansvarlig tlf.:
Driftsansvarlig mail:
Forsikringsselskab:
Montør:
Installationsnummer:
Generelle oplysninger
Hvilken type installation udgør anlægget?
Har anlægget optagefunktion?
Er anlægget tilsluttet nødforsyning?
Er anlægget tilsluttet fjernovervågning og er linjen herfor overvåget?
Kontrolcentral:
Er anlægget integreret til andre anlæg?
Andet:
Databeskyttelse
Er anlægget installeret således at det overholder følgende lovkrav?


Er optagelser fra overvågning sikret?
Kameraspecifikationer (jf. sikkerhedsbranchens gældende ITV-specifikation)
Kamera 1: Kamera 2:
Kamera 3: Kamera 4:
Kamera 5: Kamera 6:
Kamera 7: Kamera 8:
Kamera 9: Kamera 10:
Kamera 11: Kamera 12:
Kamera 13: Kamera 14:
Kamera 15: Kamera 16:
Kamera 17: Kamera 18:
Kamera 19: Kamera 20:
Kamera 21: Kamera 22:
Kamera 23: Kamera 24:
Kamera 25: Kamera 26:
Kamera 27: Kamera 28:
Kamera 29: Kamera 30:
Kamera 31: Kamera 32:
Verificering af installationserklæring
Aut. ITV installatør
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:

Kunde/driftsansvarlig
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:

ITV – Aflevering af anlæg

Generelt
Hvilken dokumentation er udleveret til kunde/driftsansvarlig?
(Dokumentation jf. sikkerhedsbranchens gældende ITV-specifikation)


På hvilket niveau er kunde/driftsansvarlig instrueret i brug af anlæg?


Er anlæg funktionsafprøvet og godkendt?

Er anlægget anmeldt til datatilsynet?
Verificering af afleveringserklæring
Aut. ITV installatør
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:

Kunde/driftsansvarlig
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:

ITV – Drift af anlæg

Generelt
Hvor ofte skal anlægget efterses?
(Anlægseftersyn jf. sikkerhedsbranchens gældende ITV-specifikation)
Findes der en ITV politik i virksomheden?
(ITV-politik jf. sikkerhedsbranchens gældende ITV-specifikation)
Forefindes der procedurer for overholdelse af gældende love jf. sikkerhedsbranchens vejledning til anlægsejere ITV?
Ønsker virksomheden at ovenstående oplysninger er opgivet?
Verificering af driftserklæring
Aut. ITV installatør
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:

Kunde/driftsansvarlig
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:

Send via mail til:
Send kopi til:

Når du trykker på 'Udfør' bliver der genereret et pdf-dokument udfra de givne oplysninger. Har du angivet en eller flere email-adresser, sendes dokumentet direkte til den/disse - ellers åbnes og vises på skærmen.


© Lekon Rådgivning