Installationserklæring, Tågesikring

Stamoplysninger

Kunde:
Adresse:
Kontaktperson:
Kontakt telefon:
Kontatkt mail:
Forsikringsselskab:
Montør:
Tågesikringsanlæggets egenskaber
Hvilken type anlæg er installeret?
I hvilke lokationer er anlægget installeret?
Hvilket niveau er det installerede anlæg?
Er tågegeneratoren F&P registreret?
Verificering af tågesikringsanlæg
Er der truffet aftale med det lokale brandvæsen om advisering ved afprøvning?
Er anlægget afprøvet og godkendt?
Hvem var tilstedeværende ved afprøvningen?
Verificering af AIA anlæg
Er alarmer fra AIA anlæg overført til en kontrolcentral?
Kontrolcentralens navn:
Dokumentation
Er dokumentation for drift og vedligeholdelse givet til kunden/driftsansvarlig?
Kunde/driftsansvarliges navn:
Er brugervejledning givet til kunden/driftsansvarlig?
Kunde/driftsansvarliges navn:
Erklæring af at anlægget er installeret i overensstemmelse med gældende love & regler
AIA installatør
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:

Tågesikringsinstallat
Dato:   eks.: 15-12-2018
F&P nr.:
Montør nr.:

Send via mail til:
Send kopi til:

Når du trykker på 'Udfør' bliver der genereret et pdf-dokument udfra de givne oplysninger. Har du angivet en eller flere email-adresser, sendes dokumentet direkte til den/disse - ellers åbnes og vises på skærmen.


© Lekon Rådgivning