Eftersyn og afprøvning før idriftsætning/Afvigelsesregistrering (Kloak), Nedsivningsanlæg

Sagsoplysninger
Kunde:
Adresse:
Postnr/by:
Vedrørende:
Arbejdsordre:
Montør:
Forundersøgelse
1 Ansøgning om nedsivningsanlæg
Bemærkninger til kontrol:
2 Anlæg projekteret
Bemærkninger til kontrol:
Modtagerkontrol
3 Kontrol af rør, fittings og formstykker mv.
Bemærkninger til kontrol:
4 Pumpe korrekt og ubeskadiget
Bemærkninger til kontrol:
5 Nøddesten kornstørrelse korrekt
Bemærkninger til kontrol:
6 Geotextil korrekt og intakt
Bemærkninger til kontrol:
7 Bundfældningstank godkendt og intakt
Bemærkninger til kontrol:
Udførelseskontrol
8 Udlægning af fordelerlag, samt tykkelse
Bemærkninger til kontrol:
9 Faldprocent på fordelerrør
Bemærkninger til kontrol:
10 Hul diameter og afstande på trykrør korrekt
Bemærkninger til kontrol:
11 Jorddækningstykkelse korrekt
Bemærkninger til kontrol:
12 Fald og koter i brønde og knudepunkter korrekt
Bemærkninger til kontrol:
13 Retablering efter arbejde
Bemærkninger til kontrol:
Slutkontrol
14 Funktionsafprøvning af system
Bemærkninger til kontrol:
15 Tæthedsprøve på system
Bemærkninger til kontrol:
16 Funktionsafprøvning af system
Bemærkninger til kontrol:
17 Kontrol af pumpe funktion
Bemærkninger til kontrol:
18 Kontrol af alarm funktion
Bemærkninger til kontrol:
19 Brønddæksler korrekt monteret og aflukket
Bemærkninger til kontrol:
Aflevering og sagsafslutning
20 Driftsinstruktion afleveret til installations ejer
Bemærkninger til kontrol:
21 Vedligeholdes instruktion af anlægs ejer
Bemærkninger til kontrol:
22 Brugervejledning afleveret til installations ejer
Bemærkninger til kontrol:
Øvrige bemærkninger
Afvigelsesrapport
 
Afvigelse konstateret i forbindelse med:
Beskrivelse af afvigelsen:
Teknisk ansvarliges bemærkninger:
Godkendt af:  

Send via mail til:
Send kopi til:

Når du trykker på 'Udfør' bliver der genereret et pdf-dokument udfra de givne oplysninger. Har du angivet en eller flere email-adresser, sendes dokumentet direkte til den/disse - ellers åbnes og vises på skærmen.


© Lekon Rådgivning