Eftersyn og afprøvning før idriftsætning/Afvigelsesregistrering (Kloak)

Sagsoplysninger
Kunde:
Adresse:
Postnr/by:
Vedrørende:
Arbejdsordre:
Montør:
Forundersøgelse
1 Ansøgning på kloak installation
Bemærkninger til kontrol:
2 Der er opnået gravetilladelse
Bemærkninger til kontrol:
3 Nødvendige ledningsoplysninger indhentet
Bemærkninger til kontrol:
Modtagekontrol
4 Kontrol af rør, fittings og formstykker mv.
Bemærkninger til kontrol:
5 Brønde er korrekte og ubeskadiget
Bemærkninger til kontrol:
6 Grus materiale korrekt og i rette mængder
Bemærkninger til kontrol:
7 Øvrige specielle komponenter kontrolleret
Bemærkninger til kontrol:
Udførelseskontrol
8 Kontrol af koter
Bemærkninger til kontrol:
9 Udjævningslag korrekt tykkelse og materiale
Bemærkninger til kontrol:
10 Korrekt fald på ledninger
Bemærkninger til kontrol:
11 Opfyldning korrekt materiale og tykkelse
Bemærkninger til kontrol:
12 Fyldning korrekt materiale og tykkelse
Bemærkninger til kontrol:
13 Retablering efter arbejde
Bemærkninger til kontrol:
Slutkontrol
14 Funktionsafprøvning af system
Bemærkninger til kontrol:
15 Tæthedsprøve på system
Bemærkninger til kontrol:
16 Brønddæksler korrekt monteret og aflukket
Bemærkninger til kontrol:
Aflevering og sagsafslutning
17 Driftsinstruktion afleveret til installations ejer
Bemærkninger til kontrol:
18 Vedligeholdes instruktion af anlægs ejer
Bemærkninger til kontrol:
19 Brugervejledning afleveret til installations ejer
Bemærkninger til kontrol:
Øvrige bemærkninger
Afvigelsesrapport
 
Afvigelse konstateret i forbindelse med:
Beskrivelse af afvigelsen:
Teknisk ansvarliges bemærkninger:
Godkendt af:  

Send via mail til:
Send kopi til:

Når du trykker på 'Udfør' bliver der genereret et pdf-dokument udfra de givne oplysninger. Har du angivet en eller flere email-adresser, sendes dokumentet direkte til den/disse - ellers åbnes og vises på skærmen.


© Lekon Rådgivning