Servicerapport, Køleanlæg

Sagsoplysninger
Kunde:
Adresse:
Postnr/by:
Vedrørende:
Arbejdsordre:
Montør:
Anlægsdetaljer
Bygning nr.:
Rum nr.:
Anlæg nr.:
Direkte vandkøl:
Indirekte vandkøl:
Køleanlæg:
Rapporttype:
Kontrolpunkter
1 HT-pressostat
Målt tryk:bar
Bemærkninger til kontrol:
2 LT-pressostat
Målt tryk:bar
Bemærkninger til kontrol:
3 Viklingsbeskytter kontrolleret
Bemærkninger til kontrol:
4 Oliepressostat
Målt tryk:bar
Bemærkninger til kontrol:
5 Kondensatorpressostat
Målt tryk:bar
Bemærkninger til kontrol:
6 HT-sikkerhedsventil kontrolleret
Bemærkninger til kontrol:
7 LT-sikkerhedsventil kontrolleret
Bemærkninger til kontrol:
8 Krumtaphusvarme
Bemærkninger til kontrol:
9 Oliestand kompressor kontrolleret
Bemærkninger til kontrol:
10 Kølemiddelalarm kontrolleret
Bemærkninger til kontrol:
11 Alarmanlæg afprøvet
Bemærkninger til kontrol:
12 Batteri udskiftet
Bemærkninger til kontrol:
13 Funktionsprøvning gennemført
Bemærkninger til kontrol:
14 Rørsystem kontrolleret
Bemærkninger til kontrol:
15 Lækagesøgt anlæg
Bemærkninger til kontrol:
16 CE-mærkning kontrolleret
Bemærkninger til kontrol:
17 Advarselsmærkning korrekt
Bemærkninger til kontrol:
18 Sugetryk
Målt tryk:bar
Bemærkninger til kontrol:
19 Sugegastemperatur
Målt temperatur:°C
Bemærkninger til kontrol:
20 Kondenseringstryk
Målt tryk:bar
Bemærkninger til kontrol:
21 Trykgastemperatur
Målt temperatur:°C
Bemærkninger til kontrol:
22 Overhedning fordamper kontrolleret
Bemærkninger til kontrol:
23 Fordamperflade kontrolleret
Bemærkninger til kontrol:
24 Funktion af ventilatorer afprøvet
Bemærkninger til kontrol:
25 Kondensatorflade kontrolleret
Bemærkninger til kontrol:
26 Kølemiddelfyldning
Bemærkninger til kontrol:
27 Fugtindikator skueglas
Farve:
Bemærkninger til kontrol:
28 Påfyldt kølemiddel
Antal:Kg
Bemærkninger til kontrol:
Øvrige bemærkninger
Afvigelsesrapport
 
Afvigelse konstateret i forbindelse med:
Beskrivelse af afvigelsen:
Teknisk ansvarliges bemærkninger:
Godkendt af:  

Send via mail til:
Send kopi til:

Når du trykker på 'Udfør' bliver der genereret et pdf-dokument udfra de givne oplysninger. Har du angivet en eller flere email-adresser, sendes dokumentet direkte til den/disse - ellers åbnes og vises på skærmen.


© Lekon Rådgivning